راندمان خنکى بالاى٪ ۸۳
تا
٪۳۰خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل
عمر طولانى پد سلولزى ( با سختى آب معمول حدود ۳تا ۵سال )
کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى
امکان کانال کشى هوا ( تا طول حدود ۲۰متر )
ثابت ماندن راندمان خنکى در طول فصل
قابلیت تنظیم دور ونتیلاتور و تبدیل برق تک فاز به سه فاز با نصب اینورتور (در صورت سفارش)