3,270,000 تومان

با راندمان حرارتى بالاى٪۸۰
محفظه احتراق از استنلس استیل همراه با مشعل اجبارى
کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت کمتر سالانه
کنترل حدى سیستم براى جلوگیرى از افزایش دماى مبدل حرارتى
صداى کم و راندمان بالاى فن سانتریفوژ صنعتى
جریان هواى گرم با کانال رفت و برگشت (نصب در فضاى بیرون ) طول کل کانال حدود ۳۰متر
قابل سفارش بصورت عمودى ( ایستاده ) یا افقى

کوره هواى گرم  (گازى- گازوئیلى) ۳۰۶۰/۳۰۰۰ نصب در داخل (دمپردار) یا بیرون (کانال رفت و برگشت )

3,270,000 تومان